Santee “Hardcore II” Custom Rigid Chopper

Santee "Hardcore II" Custom Rigid Chopper


Santee “Hardcore II” Custom Rigid Chopper Motorcycle. A good looking custom chopper.